◄▬ Tabel C2 IXj Lodewijk Albert 1879-1954 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tC1 VIb. Mr. Joannes Henricus Sassen, 1785 - 1830 x Henrica Francisca van der Monde
tC1 VIIf. Mr. Willem Carel Clemens Sassen, 1817 - 1877 x Eugenie Leonie Augustine Sassen
tC1 VIIIg. Ir. Ferdinand George Henri Auguste Sassen, 1846 - 1902 x Carolina Theodora Constantia Stams
tC2 IXj. Lodewijk Albert Sassen, 1879 - 1954 x Theodora Johanna Alla de Lange
tC2 Xp. Mr. Ferdinand Karel Rudolf Clemens Sassen, 1914 - 1997 x Louise Deurvorst

Tabel C2
IXj. Lodewijk Albert Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 10 juni 1879, arts, eerst huisarts te Gendringen, (1915) (eerste katholieke) geneeskundige bij de Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst te 's-Gravenhage, begiftigd met de gouden medaille van de Gemeente 's-Gravenhage, overl. aldaar 17 febr. 1954,
tr. Amersfoort 20 juli 1911 Theodora Johanna Alla de Lange, geb. Zwolle 25 aug. 1882, overl.Leeuwarden 11 jan. 1968, dr van Allert de Lange en Christina Petronella de Ridder.

De op 11 mei 1944 toegekende onderscheiding werd pas na de bevrijding uitgereikt, omdat tijdens de Duitse bezetting het uitreiken van een gouden medaille was uitgesloten.

Kinderen:
1. Ferdinand Karel Rudolf 2. Mr. Ferdinand Karel Rudolf Clemens tC2 Xp 3. Clementine Ferdinanda Maria
bidprentje Lodewijk Albert Sassen

bidprentje Lodewijk Albert Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Lodewijk Albert Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
portretfoto Theodora Johanna Alla de Lange
portretfoto Theodora Johanna Alla de Lange

Mr. F.K.R.C. Sassen:
“Vermeldenswaard is het navolgende:
In 1996 voltooide en publiceerde ik de ‘Genealogie van het uit Jisp stammend geslacht De Lange’. Bij mijn onderzoek stuitte ik op het feit dat voorvader Pieter de Lange in 1743 na moeilijkheden met schepenen uit zijn woonplaats Purmerend was vertrokken met, thans, voor mij onbekende bestemming. In mei ‘94 kreeg ik het vermoeden dat hij naar Denemarken was uitgeweken, reden om op onderzoek te gaan in het Rijksarchief te Kopenhagen. Daar bleek niet alleen dat hij gewoond had op het landgoed Buderupsholm in Noord-Jutland en in 1757 daar was gestorven, maar ook dat hij in 1752 door Koning Frederik V in de adelstand was verheven. In juni ‘94 slaagde ik er in zijn originele adelsbrief op te sporen en te verwerven, waaruit toen bleek dat de adeldom hem met recht van vererving was verleend geworden.
Thans levende leden van het geslacht zijn inmiddels in de Nederlandse adel ingelijfd met het predicaat jonkheer en jonkvrouwe.”

Fragment van de adelsbrief,
thans eigendom Jhr.Drs. P. de Lange, Cuijk
Fragment van de adelsbrief Pieter de Lange

Uit dit huwelijk:

1. Ferdinand Karel Rudolf Sassen, geb. Gendringen 3 april 1912, overl. aldaar 25 april 1912.

2. Mr. Ferdinand Karel Rudolf Clemens Sassen - volgt tabel C2 Xp -. geb. Gendringen 24 juli 1914, advocaat en procureur, Kantonrechter-plaatsvervanger te Nijmegen en te Tiel, lid van het Ambtenarengerecht te Arnhem, voorzitter van het R.K. Parochiaal Armbestuur te Nijmegen (1955-1968), regent van de Stichtingen ‘Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen’, oprichter en voorzitter van de bejaardencentra Huize ‘De Honing-hoeve’ en Huize ‘De Orangerie’ en het verpleeghuis voor geestelijk hulpbehoevende oudere mensen Huize ‘St. Joachim en Anna’, allen te Nijmegen, officier in de Orde van Oranje-Nassau, ridder in de Orde van de H. Gregorlus de Grote van de H. Stoel, overl. Berg en Dal, gem. Ubbergen, 12 dec.1997,
tr. 1e Zutphen 10 april 1943 Louise Deurvorst, geb. Zutphen 30 januari 1919, overl. Nijmegen 19 dec. 1986, dr. van Franciscus Josephus Michael Deurvorst en Angeline Wilhelmine Roes.
tr. 2e (kerk.) Brugge (België) 1 maart 1989 Marthe Marie Sophie Pauline de Lestrieux Hendrichs, geb. Amsterdam 2 febr. 1924, dr van Mr. Theodorus Franciscus Maria en Maria Wilhelmina Josepha Huijsser en weduwe van Lambertus Laurentius Benedictus Maria Nieuwenhuijs, geb. Haarlem 6 dec.1919, hoofd Inkoop C & A Brenninkmeijer Amsterdam, overl. Groesbeek 21 juli 1987, zn van Lambertus Christianus Josephus de Lestrieux Hendrichs en Elizabeth Camilla Anna de Munnick.

3. Clementine Ferdinanda Maria Sassen, (oorspr. voornamen Johanna Alla Christina Rudolphina Maria veranderd bij besch. Arr.Rb. ‘s-Gravenhage dd. 29 maart 1917), geb. ‘s-Gravenhage 27 maart 1916, overl. Antwerpen 17 december 2012,
tr. 's-Gravenhage 9 dec. 1942 (echtsch. Gerechtshof Leeuwarden 17 juli 1975) Mr. George Frederik Willem Hartung, geb. Amsterdam 6 febr. 1911, chef Kabinet van de Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland, officier in de Orde van Oranje-Nassau, officier in de Homyon-Orde van Iran, officier in de Nationale Orde van de Leeuw van Senegal, overl. Leeuwarden 28 april 1979, zn van Wilhelm Friedrich Georg Hartung en Johanna van Loo en gesch. echtg. van Odilia Maria Korteweg.

bidprentje Clementine Ferdinanda Maria Sassen

bidprentje Clementine Ferdinanda Maria Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Clementine Ferdinanda Maria Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel C2 IXj Lodewijk Albert 1879-1954 ▬►
Powered by Website Baker