◄▬ Bidprentjes - Genealogie Nieuwenhuys - Sallant ▬►

 

m1a Va-1 Gerardus Joannes Nieuwenhuis , priester
m1b Va-2 Wernerus Henricus Nieuwenhuis , priester
m1c Va-3 Geertruida Anna Nieuwenhuis
m1d Va-3-e Henricus Hermanus Kistemaker
m2c Va-7 Hendrica Maria Aletta Nieuwenhuis
m2d Va-8 Theodorus Joannes Matheus Nieuwenhuis
m3a VIa-3 Lambertus Joannes Antonius Nieuwenhuis
m3b VIa-3-e Christina Leurink
m3c VIa-5 Johanna Gerhardiena Nieuwenhuis
m3d VIa-7 Johannes Hendricus Nieuwenhuis , priester
m2a VIb Mr Lambertus Joannes Antonius Nieuwenhuis
m2b VIb-e Theresia Maria Wilhelmi
m4a VIb-1 Catharina Antoinetta Nieuwenhuis
m4b VIb-2 Aloysia Geertruida Maria Nieuwenhuis
m4c VIb-3 Stephanus Johannes Josephus Nieuwenhuis, priester
m4d VIb-4 Sophia Francisca Theodora Nieuwenhuis
m5a VIb-5 Franciscus Antonius Hendricus Nieuwenhuis, priester
m6a Vb-1 Anna Theresia Maria Nieuwenhuis
m6b1 Vb-1-e Theodorus Fredericus Antonius Kistemaker
m6b2 Vb-1-k Eduard Carel Theodor Kistemaker
m7c VIIa Aloysius Sigismundus Johannes Nieuwenhuis
m7d VIIa-e Berendina Geertruida Maria Engbers
m8a VIIb Augustinus Josephus Abraham Nieuwenhuis
m8b VIIb-e Susanna Aleida Geertruida Engbers

Blz. 21 - Va-1
1. Gerardus Johannes Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 21 april 1768, overl. Enschede 27 oct. 1837 en begraven op het kerkhof in de Marke Lonneker, R.K. priester, kapelaan te Oldenzaal en Ootmarsum en later pastoor te Vriezenveen en Almelo en te Enschede van 1817 tot zijn overlijden.

bidprentje Gerardus Johannes Nieuwenhuis (27-10-1837)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 21 - Va-2
2. Wernerus Hendricus Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 26 maart 1770, overl. aldaar 16 oct. 1843, R.K. priester, kapelaan te Deurningen en pastoor te Rossum, waar hij, geassisteerd door kapelaan Johannes Henricus Nieuwenhuis (VIa,7), de nieuwe kerk bouwt.

bidprentje Wernerus Hendricus Nieuwenhuis (16-10-1843)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 22 - Va-3
3. Geertruida Anna Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 22 jan. 1772, aldaar overl. 5 juli 1842,
tr. Oldenzaal 30 juli 1800 Henricus Hermanus Kistemaker, geb. Oldenzaal 30 juni 1776, aldaar overl. 4 febr. 1838, Zn. van Dr. Theodorus en Anna Maria Holt.

bidprentje Geertruida Anna Nieuwenhuis (5-7-1842)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Henricus Hermanus Kistemaker (kopie) (4-2-1838)

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 22 - Va-7
7. Hendrica Maria Aletta Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 25 febr. 1783, overl. Delden 30 jan. 1855,
tr. Oldenzaal 3 juli 1824 Dr.med. Johannes Ferdinandus Josephus Rummel, geb. Ootmarsum 6 jan. 1797, arts te Delden, overl. Delden 17 april 1839, zn. van Ferdinand en Euphemia Elisabeth Schulten.

bidprentje Hendrica Maria Aletta Nieuwenhuis (kopie) (30-1-1855)

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 22 - Va-7
8. Theodorus Johannes Matheus Nieuwenhuis, ged. Oldenzaal 21 sept. 1785, aldaar overl. 10 febr. 1837.

bidprentje Theodorus Joannes Matheus Nieuwenhuis
(kopie) (10-2-1837)

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 22 - VIa-3 en VIa-3-e
3. Lambertus Joannes Antonius Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 4 sept. 1805, overl. Enschede 1 sept. 1881, rentenier,
tr. Enschede Christina Leurink, geb. Enschede 2 maart 1787, overl. Oldenzaal 12 aug. 1862.

bidprentje Lambertus Joannes Antonius Nieuwenhuis (kopie) (1-9-1881)

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Christina Leurink (12-8-1862)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 23 - VIa-5
5. Johanna Gardina Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 20 maart 1808, overl. Enschede 17 jan. 1841,
tr. Enschede 21 juli 1832 Johannes Bemardus Kock, schoenmaker, geb. Enschede 1812, overl. aldaar 22 dec. 1893, zn. van Jan Willem en Elisabeth Thonjan en hertr. Marianne Agatha Rientjes, overl. Enschede 18 febr. 1878.

bidprentje Johanna Gerhardiena Nieuwenhuis (kopie) (17-1-1841)

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 23 - VIa-7
7. Johannes Henricus Nieuwenhuis, R.K. priester, geb. Oldenzaal 25 aug. 1810, overl. Baam S aug. 1871, alwaar hij 16 jaar pastoor was.

bidprentje Johannes Hendricus Nieuwenhuis (5-8-1871)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 23 - VIb en VIb-e
Vlb. Mr. Lambertus Joannes Antonius Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 8 juni 1777, aldaar overl. 3 dec. 1853, vrederechter te Oldenzaal,
tr. Oldenzaal 23 nov. 1821 Theresia Maria Wilhelmi, geb. Amsterdam 1797, overl. Oldenzaal 29 april 1856, dr. van Henricus Josephus en Maria Catharina Kock.

bidprentje Mr Lambertus Joannes Antonius Nieuwenhuis (kopie) (3-12-1853)

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----
bidprentje Theresia Maria Wilhelmi (kopie) (29-4-1856)

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 24 - VIb-1
1. Catharina Antoinetta Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 3 sept. 1822, aldaar overl. 10 april 1875,
tr. Oldenzaal 22 oct. 1853 Franciscus Verhoeven, geb. 1828, koopman te Lonneker, zn. van Theodorus en Hendrina Fransen (tr. 2e. 24 febr. 1876 Berendina Maria Anna Antonia Berendsen en tr. 3e. Alberta Henrica Gelink uit Hengelo).

bidprentje Catharina Antoinetta Nieuwenhuis (10-4-1875)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 24 - VIb-2
2. Aloysia Geertruida Maria Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 8 maart 1824, overl. aldaar 3 jan. 1854.

bidprentje Aloysia Geertruida Maria Nieuwenhuis (3-1-1854)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 24 - VIb-3
3. Stephanus Johannes Josephus Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 26 dec. 1825, R.K. priester, overl. Arnhem 28 juli 1888 en begr. Oldenzaal l aug. 1888.

bidprentje Stephanus Johannes Josephus Nieuwenhuis (28-7-1888)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 24 - VIb-4
4. Sophia Francisca Theodora Nieuwenhuis, bijgenaamd 'richters-‘ of 'zwarte joffertje‘, geb. Oldenzaal 19 jan. 1828, overl. aldaar 7 maart 1905.

bidprentje Sophia Francisca Theodora Nieuwenhuis (kopie)(7-3-1905)

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 24 - VIb-5
5. Franciscus Antonius Hendricus Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 13 juni 1831, R.K. priester, in 1855 te Warmond priester gewijd, overl. Denekamp (ten huize van deken Brinkhorst) 20 oct. 1857, alwaar hij kapelaan was.

bidprentje Franciscus Antonius Hendricus Nieuwenhuis (kopie) (20-10-1857)

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 28 - Vb-1
1. Anna Maria Theresia Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 28 aug. 1786, overl. aldaar 15 april 1840,
tr. Oldenzaal 17 aug. 1808 Dr.med. Theodorus Fredericus Antonius Klstemaker, geb. Oldenzaal 20 juli 1778, arts te Oldenzaal en wethouder aldaar, overl. Oldenzaal 20 mei 1854 (hun zoon Eduard Care] Theodoor tr. 1852 Aleida Antoinetta van Basten Batenburg).

bidprentje Anna Theresia Maria Nieuwenhuis (15-4-1840)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
bidprentje Theodorus Fredericus Antonius Kistemaker (20-5-1854)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
bidprentje Eduard Carel Theodor Kistemaker (4-3-1866)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 33 - VIIa en VIIa-e
Vlla. Aloysius Sigismundus Johannes Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 3 jan. 1828, fabrikant resp. gemeente-ontvanger, overl. Oldenzaal 25 febr. 1908,
tr. aldaar 21 aug. 1861 Berendina Geenruida Maria Engbers, geb. Delden 6 sept. 1834, overl. Oldenzaal 18 juli 1897, dr. van Johannes Henricus en Hendrika Elisabeth Bloemen.

bidprentje Aloysius Sigismundus Johannes Nieuwenhuis (kopie) (25-2-1908)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Berendina Geertruida Maria Engbers (kopie) (18-7-1897)

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 35 - VIIb en VIIb-e
VIIb. Augustinus Josephus Abraham Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 6 nov. 1831, steen- en pannenfabrikant te De Lutte, overl. Oldenzaal 28 juni 1916,
tr. aldaar 18 oct. 1867 Suzanna Aleida Geertruida Engbers, geb. Oldenzaal 31 aug. 1845, overl. aldaar 3 sept. 1910, dr. van Johannes Henricus en Hendrica Elisabeth Bloemen.

bidprentje Augustinus Josephus Abraham Nieuwenhuis (28-6-1916)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
bidprentjeSusanna Aleida Geertruida Engbers (3-9-1910)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 36 -  VIIIa en VIIIa-e
VIIIa. Hendricus Johannes Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 17 sept. 1872, dreef te Nijmegen een stoomververij en chemische wasserij onder de naam ’Kreymborg en Nieuwenhuis', (1910)  alkbrander te Harlingen, overl. aldaar 2 maart 1938, tr. Harlingen 5 febr. 1901 Veronica van der Werf, geb. Bolsward 30 dec. 1870, overl. Franeker 29 maart 1945, dr. van Dr. Dominicus Hendrik en Tietje Ypma.

Blz. 37 - VIIIb en VIIIb-e
VIIIb. Antonius Franciscus Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 25 dec. 1874, (1908) notaris te Budel, lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, (1924) notaris te Oldenzaal, overl. aldaar 1 dec. 1932, tr. Heythuisen 19 jan. 1909 Johanna Maria Frederica Rutten. geb. Heythuisen 10 dec. 1875, overl. Vught 1 juni 1962, dr. van Petrus Godefridus, notaris en Josephina Maria Johanna Boonen en hertr. Vught 3 febr. 1941 Antoon Maria Hubert Tonnaer, geb. Thom 22 aug. 1866, overl. Vught 10 mei 1941, zn. van Frans Hubert en Maria Angelina Hubertina Miingersdorff en wedr. van Maria Adolphina Antonia Petronella Eechoud.

Blz. 39 - IXb-e1
IXb. Antonius Nieuwenhuis, geb. Budel 28 aug. 1912, gemeente-ambtenaar te Oosterhout resp. te Tubbergen, vervol gens werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken,
tr le. ‘s-Gravenhage 27 maart 1953 ( kerk. Handel 19 juni 1953) Sophia Johanna Maria Bijvoet. geb. Alblasserdam 12 jan. 1908, overl. Wasssenaar 22 maart 1955, dr. van Ir. Jan Jacob Willem en Maria Anastasia Vervoort;
tr. 2e. 's-Gravenhage 8 sept. 1956 Ernestine Marie Pauline Muller geb. Rotterdam 10 sept. 1916, kleuterleidster, overl. Voorburg 17 maart 1977, dr. van Heinrich Anton Ludwig en Johanna van Beers.

Blz. 39 - VIIIc en VIIIc-e
VIIIc. Franciscus Eduardus Ignatius Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 27 aug. 1880, steenfabrikant te Losser, overl. Sittard 9 aug. 1962, tr. Echt 7 oct. 1914 Sophie Marie Melanie Welters, geb. Echt 26 sept. 1885, overl. Geleen 13 oct. 1962, dr. van Frans Lodewijk René, burgemeester van Echt en Maria Josephina Rooseboom.

Blz. 40 - IXc
IXc. August Marius Johan Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 10 dec. 1916, koopman, eigenaar Schrijfmachinecentrale te Tegelen, overl. Geleen 1 febr. 1986, tr. Amby-Maastricht 15 sept. 1956 Hubertine Frederica Josephine Marie Peters, geb. Maastricht 22 juni 1933, overl. aldaar 6 nov. 1985, dr. van Frédéricx Eugene Joseph en Josephine Marie Jeanne Petit.

----- terug naar boven -----
◄▬ Bidprentjes - Genealogie Nieuwenhuys - Sallant ▬►
Powered by Website Baker