◄▬ Bidprentjes - Genealogie Nieuwenhuys - Oldenzaalse tak ▬►

 

m6c VIc Wijnandus Nieuwenhuis
m6d VIc-e Catharina Maria Nieuwenhuijs
m7a VIc-1 Franciscus Johannes Lambertus Nieuwenhuis, priester
m7b VIc-2 Antoinette Johanna Maria Nieuwenhuis
m9a VIc-10 Georgius Ignatius Joannes Nieuwenhuis, priester
m9c1 VIc-11 Maria Johanna Antonia Nieuwenhuis
m9c2 VIc-11-e Bernard Louis Gerard Philippeau 
m9c3 VIc-11-k Carolina Maria Wijnanda Philippeau
m7c VIIa Aloysius Sigismundus Johannes Nieuwenhuis
m7d VIIa-e Berendina Geertruida Maria Engbers

Blz. 32 - VIc en VIc-e
Vlc. Wijnandus Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 18 aug. 1789, groot-grondbezitter en eigenaar van een papier- en oliemolen, overl. Oldenzaal 14 mei 1877,
tr. aldaar 23 juni 1820 Catharina Maria Nieuwenhuyg (VId,1), geb. Oldenzaal 15 mei 1798, overl. aldaar 4 febr. 1871, dr. van Lambertus Johannes Amoldus en Johanna Hanterman.

bidprentje Wijnandus Nieuwenhuis (14-5-1877)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
  bidprentje Catharina Maria Nieuwenhuijs (4-2-1871)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 32 - VIc-1
1. Franciscus Johannes Lambertus Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 29 april 1821, R.K..pr1ester, studeerde aan het Seminarie 'Hageveld' te Warmond, kapelaan te De Lutte en Rlesen en daarna pastoor te Woudsend, overl. aldaar 15 juli 1880.

bidprentje Franciscus Johannes Lambertus Nieuwenhuis (15-7-1880)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 33 - VIc-2
2. Antoinette Johanna Maria Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 9 febr. 1823, overl. a1daar (aan vliegende tering) 21 jan. 1841.

bidprentje Antoinette Johanna Maria Nieuwenhuis (21-1-1841)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 33 - VIc-10
10. Georgius Ignatius Joannes Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 19 dec. 1837, R.K. priester, overl. Laren N.H. 8 nov. 1912.

bidprentje Georgius Ignatius Joannes Nieuwenhuis (8-11-1912)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

Blz. 33 - VIc-11 en VIc-11-e
ll. Maria Johanna Antonia Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 3 april 1841, overl. aldaar 8 juli 1882,
tr. Oldenzaal 25juni 1868 Bernard Louis Gerard Philippeau, geb. Amsterdam 5 aug. 1838, directeur-eigenaar van de eerste gasfabriek te Oldenzaal, die na zijn overlijden in gemeentehanden overging, overl. aldaar 15 febr. 1906, Zn. van Frans Rolandus en Maria Carolina Lurasco.
dochter: Carolina Maria Wijnanda Philippeau, overl. Oldenzaal 13 oktober 1886, nog geen 16 jaar oud. 

bidprentje Maria Johanna Antonia Nieuwenhuis (6-7-1882)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
bidprentje Bernard Louis Gerard Philippeau (15-2-1906)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
bidprentje Carolina Maria Wijnanda Philippeau (13-10-1886)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -

----- terug naar boven -----

Blz. 33 - VIIa en VIIa-e
Vlla. Aloysius Sigismundus Johannes Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 3 jan. 1828, fabrikant resp. gemeente-ontvanger, overl. Oldenzaal 25 febr. 1908,
tr. aldaar 21 aug. 1861 Berendina Geenruida Maria Engbers, geb. Delden 6 sept. 1834, overl. Oldenzaal 18 juli 1897, dr. van Johannes Henricus en Hendrika Elisabeth Bloemen.

bidprentje Aloysius Sigismundus Johannes Nieuwenhuis (kopie)(25-2-1908)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Berendina Geertruida Maria Engbers (kopie(18-7-1897)

- - - - - O - - - - -
----- terug naar boven -----

lz. 35 - VIIb en VIIb-e
VIIb. Augustinus Josephus Abraham Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 6 nov. 1831, steen- en pannenfabrikant te De Lutte, overl. Oldenzaal 28 juni 1916,
tr. aldaar 18 oct. 1867 Suzanna Aleida Geertruida Engbers, geb. Oldenzaal 31 aug. 1845, overl. aldaar 3 sept. 1910, dr. van Johannes Henricus en Hendrica Elisabeth Bloemen.

Blz. 36 -  VIIIa en VIIIa-e
VIIIa. Hendricus Johannes Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 17 sept. 1872, dreef te Nijmegen een stoomververij en chemische wasserij onder de naam ’Kreymborg en Nieuwenhuis', (1910)  alkbrander te Harlingen, overl. aldaar 2 maart 1938, tr. Harlingen 5 febr. 1901 Veronica van der Werf, geb. Bolsward 30 dec. 1870, overl. Franeker 29 maart 1945, dr. van Dr. Dominicus Hendrik en Tietje Ypma.

Blz. 37 - VIIIb en VIIIb-e
VIIIb. Antonius Franciscus Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 25 dec. 1874, (1908) notaris te Budel, lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, (1924) notaris te Oldenzaal, overl. aldaar 1 dec. 1932, tr. Heythuisen 19 jan. 1909 Johanna Maria Frederica Rutten. geb. Heythuisen 10 dec. 1875, overl. Vught 1 juni 1962, dr. van Petrus Godefridus, notaris en Josephina Maria Johanna Boonen en hertr. Vught 3 febr. 1941 Antoon Maria Hubert Tonnaer, geb. Thom 22 aug. 1866, overl. Vught 10 mei 1941, zn. van Frans Hubert en Maria Angelina Hubertina Miingersdorff en wedr. van Maria Adolphina Antonia Petronella Eechoud.

Blz. 39 - IXb-e1
IXb. Antonius Nieuwenhuis, geb. Budel 28 aug. 1912, gemeente-ambtenaar te Oosterhout resp. te Tubbergen, vervol gens werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken,
tr le. ‘s-Gravenhage 27 maart 1953 ( kerk. Handel 19 juni 1953) Sophia Johanna Maria Bijvoet. geb. Alblasserdam 12 jan. 1908, overl. Wasssenaar 22 maart 1955, dr. van Ir. Jan Jacob Willem en Maria Anastasia Vervoort;
tr. 2e. 's-Gravenhage 8 sept. 1956 Ernestine Marie Pauline Muller geb. Rotterdam 10 sept. 1916, kleuterleidster, overl. Voorburg 17 maart 1977, dr. van Heinrich Anton Ludwig en Johanna van Beers.

Blz. 39 - VIIIc en VIIIc-e
VIIIc. Franciscus Eduardus Ignatius Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 27 aug. 1880, steenfabrikant te Losser, overl. Sittard 9 aug. 1962, tr. Echt 7 oct. 1914 Sophie Marie Melanie Welters, geb. Echt 26 sept. 1885, overl. Geleen 13 oct. 1962, dr. van Frans Lodewijk René, burgemeester van Echt en Maria Josephina Rooseboom.

Blz. 40 - IXc
IXc. August Marius Johan Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 10 dec. 1916, koopman, eigenaar Schrijfmachinecentrale te Tegelen, overl. Geleen 1 febr. 1986, tr. Amby-Maastricht 15 sept. 1956 Hubertine Frederica Josephine Marie Peters, geb. Maastricht 22 juni 1933, overl. aldaar 6 nov. 1985, dr. van Frédéricx Eugene Joseph en Josephine Marie Jeanne Petit.

Blz. 41 - VIIc
VIIc. Antonius Aloysius F ranciscus Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal 10 juni 1835, apotheker aldaar, overl. Oldenzaal 4 maart 1930,
tr. 1e. Sneek 9 oct. 1862 Cecilia Bloemen, geb. Sneek 11 sept. 1834, overl. Oldenzaal 16 juli 1882, dr. van Arnoldus Plechelmus en Christina Anna Rinses Brouwring;
tr. 2e. Schiedam 4 aug. 1884 Maria Clara Elisabeth Meijer. geb. Schiedam lljuni 1846, overl. Oldenzaal 24 oct. 1925, dr. van Johannes en Clara Elisabeth Grevink.

----- terug naar boven -----
◄▬ Bidprentjes - Genealogie Nieuwenhuys - Oldenzaalse tak ▬►
Powered by Website Baker