◄▬ Tabel D VIc Leonardus Antonius 1787-1862 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tD VIc. Leonardus Antonius Sassen, 1787 - 1862 x Johanna de Kleyn
tD VIIh. Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen, 1811 - 1876 x Anna Francisca Hengst
tD VIIi. Dr. Willem Frederik Sassen, 1819 - 1881 x Johanna Tammerveld

Tabel D
VIc. Leonardus Antonius Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 16 febr. 1787, ontvanger-generaal der beurzen en beneficiën ad studia, overl. 's-Hertogenbosch 4 sept. 1862;
tr. le Hedel 6 juni 1808 Johanna de Kleyn, ged. Hedel 27 mei 1776, overl. Hedel 21 aug. 1827, dr van Henricus de Kleyn en Geertruida van Alem (zij was eerder op 11 jan. 1804 te Hedel gehuwd met Jhr Peter de Roock, ged. Hedel 29 oct. 1736, overl. aldaar 22 nov. 1807, zn van de generaal-majoor Peter de Roock en Frederica Elsevier).
tr. 2e omstr. 1829 Agnes Jacoba van der Heyden, geb. 's-Hertogenbosch 27 sept. 1786, overl. aldaar 10 mei 1837, dr van Fredericus van der Heyden en Maria Anna Meulenberg;
tr. 3e Boxmeer 10 april 1839 Maria Theresia Hoctin, ged. Boxmeer 2 aug. 1791, overl. ‘s-Hertogenbosch 4 aug. 1851, dr van Franciscus Jacobus Hoctin en Catharina Margaretha Bouvy en wed. van Fredericus Josephus Collenbach.

Literatuur:
‘Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meijerij van ‘s-Hertogenbosch’, Jhr. A. van der Does de Willebois, 's-Bosch 1904.

Kinderen:
1. Dr. Hendrikus Antonius 2. Anna Maria Elisabeth 3. Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus tD VIIh
4. Antonia Maria 5. Anna Maria 6. Mr. Hubertus
7. Dr. Willem Frederik tD VIIi    
bidprentje Leonardus Antonius Sassen

bidprentje Leonardus Antonius Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Leonardus Antonius Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Johanna de Kleyn

bidprentje Johanna de Kleyn (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Johanna de Kleyn (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Agnes Jacoba van der Heyden

bidprentje Agnes Jacoba van der Heyden (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Agnes Jacoba van der Heyden (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Maria Theresia Hoctin

bidprentje Maria Theresia Hoctin (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Maria Theresia Hoctin (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

Uit het eerste huwelijk:

1. Dr. Hendrikus Antonius Sassen, geb. Hedel 13 april 1809, med.doct., geneesheer te Boxtel, overl. aldaar 16 jan. 1881.

Geschrift:
‘Observationes quaedam de epilepsiae causis’, diss. Groningen 1833.

bidprentje Dr. Hendrikus Antonius Sassen

bidprentje Dr. Hendrikus Antonius Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Dr. Hendrikus Antonius Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

2. Anna Maria Elisabeth Sassen, geb. Hedel 20 juni 1810, overl. Venray 25 nov. 1841,
tr. Venray 18 sept. 1835 Joannes Nefkens, geb. Hedel 30 mei 1807, bakker, overl. Venray 3 mei 1898, zn van Hubertus Nefkens en Gertrudis Zwijsen.

bidprentje Anna Maria Elisabeth Sassen

bidprentje Anna Maria Elisabeth Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Maria Elisabeth Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Joannes Nefkens

bidprentje Joannes Nefkens (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Joannes Nefkens (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Johan Nefkens
overlijdensannonce Johan Nefkens

3. Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen - volgt tabel D VIIh -. geb. Hedel 20 aug. 1811, advocaat te ‘s-Hertogenbosch, hoofd der Liberale partij in N.-Brabant, lid van de Raad van de gemeente 's-Hertogenbosch, (1953) lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, voorzitter van het College van Regenten der Godshuizen en Algemeenen Arme, eerste commissaris van de Maatschappij van verzekering op het leven ‘Noord-Braband’, overl. 's-Hertogenbosch 25 jan. 1876,
tr. Boxmeer 30 nov. 1835 Anna Francisca Hengst, geb. Boxmeer 29 april 1811, overl. 's-Hertogenbosch 27 april 1875, dr van Joannes Antonius Hengst en Maria Agatha Hoctin.

4. Antonia Maria Sassen, geb. Hedel 25 juni 1813, overl. Venray 21 juni 1852,
tr. Adrianus Norbertus Hendrickx, geb. Alphen N.B. 11 jan. 1815, apotheker te Broekhuizen L., overl. aldaar 1 nov. 1871, zn van Jacobus Guilielmus Hendrickx en Adriana de Rooy.

bidprentje Antonia Maria Sassen

bidprentje Antonia Maria Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Antonia Maria Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Adrianus Norbertus Hendrickx

bidprentje Adrianus Norbertus Hendrickx (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Adrianus Norbertus Hendrickx (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensakte Adrianus Norbertus Hendrickx
overlijdensakte Adrianus Norbertus Hendrickx

5. Anna Maria Sassen, geb. Hedel 14 juni 1816, overl. Veghel 26 jan. 1887,
tr. 's-Hertogenbosch 28 juni 1838 Dr. Henricus Philippus van den Bergh, geb. Demen (thans gem. Ravenstein) 12 mei 1812, med.doct., geneesheer te Veghel, overl. Veghel 2 jan. 1889, zn van Arnoldus van den Bergh en Catharina Timmermans.

bidprentje  Anna Maria Sassen

bidprentje  Anna Maria Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje  Anna Maria Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Dr. Henricus Philippus van den Bergh

bidprentje Dr. Henricus Philippus van den Bergh (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Dr. Henricus Philippus van den Bergh (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

6. Mr. Hubertus Sassen, geb. Hedel 21 dec. 1817, advocaat te ‘s-Hertogenbosch, inspecteur der jagt en visscherij in Noord-Brabant, ontvanger-generaal der beursen en studia,
overl. 's-Hertogenbosch 23 maart 1902.

Geschrift:
‘Proeve eener handleiding tot de, in Nederland, meest voorkomende jagten met den staanden hond; alsmede eene natuurkundige beschrijving der behandelde dieren, in verband met derzelver jagten’. 2e dr. 's Hertogenbosch 1843.

bidprentje  Mr. Hubertus Sassen

bidprentje  Mr. Hubertus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje  Mr. Hubertus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

7. Dr. Willem Frederik Sassen - volgt tabel D VIIi -, geb. Hedel 20 mei 1819, med.dr., geneesheer, overl. Laren N.H. 3 febr. 1881,
tr. le ‘s-Hertogenbosch 7 aug. 1846 Maria Steenstra, geb. Zutphen 26 april 1821, dr van Christina Hofman (gewettigd bij haar huwelijk Zwolle 5 febr. 1824 met Geert Baukes Steenstra), overl. Zutphen 3 jan. 1870;
tr. 2e Oosterhout N.B. 31 oct. 1870 Johanna Tammerveld, geb. Raalte 9 febr. 1847, overl. Venray 24 jan. 1895, dr van Joannes Philips Tammerveld (Oude Ammerveld) en Albertdina Bouwhuis en hertr. Venray 17 oct. 1882 Wilhelmus van den Munckhof, geb. Venray 27 maart 1850, boekdrukker, overl. Venray 30 april 1911, zn van Hendrik Tilman en Josina Bijstervelds.

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel D VIc Leonardus Antonius 1787-1862 ▬►
Powered by Website Baker