◄▬ Tabel D VIIh Mr Napoleon Franciscus Carolus Josephus 1811-1876 ▬►
Stamboom:
tA I. Joannes Sassen, ±1600 - 1660 x Ida Creeften
tA II. Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 x Ida Boers
tA III. Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 x Elisabeth Coninx
tA IVa. Jacobus Sassen, 1707 - 1773 x Maria Joanna Hermans
tA Va. Hubertus Sassen, 1752 - 1828 x Antonia Maria Ruwel
tD Va. Leonardus Antonius Sassen, 1787 - 1862 x Johanna de Kleyn
tD VIIh. Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen, 1811 - 1876 x Anna Francisca Hengst
tD1 VIIIj. Mr. Antonius Henricus Sassen, 1842 - 1912 x Anna Josephina Mathilda Conrads
tD2 VIIIk. Mr. Alphonse Marie Sassen, 1844 - 1907 x Anna Wijnanda Catharina Maria Borel
tD3 VIIIm. Hubertus Antonius Sassen, 1850 - 1933 x Maria Constantia Elizabeth Conrads

Tabel D
VIIh. Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen, geb. Hedel 20 aug. 1811, advocaat te ‘s-Hertogenbosch, hoofd der Liberale partij in N.-Brabant, lid van de Raad van de gemeente 's-Hertogenbosch, (1953) lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, voorzitter van het College van Regenten der Godshuizen en Algemeenen Arme, eerste commissaris van de Maatschappij van verzekering op het leven ‘Noord-Braband’, overl. 's-Hertogenbosch 25 jan. 1876,
tr. Boxmeer 30 nov. 1835 Anna Francisca Hengst, geb. Boxmeer 29 april 1811, overl. 's-Hertogenbosch 27 april 1875, dr van Joannes Antonius Hengst en Maria Agatha Hoctin.

Kinderen:
1. Maria Elisabeth Joanna 2. Maria Elisabeth Josephine 3. Mr. Antonius Henricus tD1 VIIIj
4. Mr. Alphonse Marie tD2 VIIIk 5. Marie Henriette 6. Hubertus Antonius tD3 VIIIm
7. Mr. Henricus Franciscus Antonius 8. Johannes Baptista Paulinus 9. Anna Maria Petronella

Hij gold als een der bekwaamste en werkzaamste rechtsgeleerden van zijn tijd.

Geschriften:
‘Dissertation s.1. effets de absence quant aux époux’, diss. Luik 1832;
‘De portione liberorum naturalium reservata’, diss. Leiden 1833.
‘Een woord aan zijne mede-leden in den raad der stad 's-Hertogenbosch, over het eigendom, de beschikking en het bestuur van het ziekengasthuls, van deszelfs bezittingen en fondsen’, ‘s-Bosch 1849;
‘Onderzoek naar den oorsprong, de bestemming en den eigendom van het groot gasthuis te ‘s Hertogenbosch en naar het regt van beschikking over de inkomsten van hetzelve enz.’, 's-Bosch 1849;
‘Antwoord aan den WelEerw. Heer A.W. Bijvoet, op zijne Nalezing der jongste schriften betreffende het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch’, 's Bosch 1851;
‘Vlugtige blik op het schrift van (J.) Versfelt over het waterschap van Grave naar den Amer’, ’s-Bosch 1854.

bidprentje Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen

bidprentje Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Mr. Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Anna Francisca Hengst

bidprentje Anna Francisca Hengst (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Francisca Hengst (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
gezamenlijk bidprentje

gezamenlijk bidprentje (tekst)

- - - - - O - - - - -

gezamenlijk bidprentje

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce Anna Francisca Hengst
overlijdensannonce Anna Francisca Hengst

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabeth Joanna Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 28 oct. 1836, overl. aldaar 9 mei 1837.

2. Maria Elisabeth Josephine Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 3 oct. 1837, overl. 's-Hertogenbosch 7 aug. 1882,
tr. 's-Hertogenbosch 22 sept. 1859 Leonardus Ignatius Nicolaus Spierings, geb. aldaar 8 nov. 1835, koopman, lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant, lid van de Raad van de Gemeente 's-Hertogenbosch, overl. aldaar 11 dec. 1897, zn van Henricus Spierings en Anna Maria Wilhelmina van der Steen.

bidprentje Maria Elisabeth Josephine Sassen

bidprentje Maria Elisabeth Josephine Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Maria Elisabeth Josephine Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Leonardus Ignatius Nicolaus Spierings

bidprentje Leonardus Ignatius Nicolaus Spierings (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Leonardus Ignatius Nicolaus Spierings (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonces Maria Elisabeth Josephine Sassen en Leonardus Ignatius Nicolaus Spierings
overlijdensannonce Maria Elisabeth Josephine Sassen overlijdensannonce Leonardus Ignatius Nicolaus Spierings

3. Mr. Antonius Henricus Sassen - volgt tabel D1 VIIIj -, .geb. 's-Hertogenbosch 14 dec. 1842, raadsheer in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, Dijkgraaf van het Waterschap Noord-Oostelijk Noord-Brabant, lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant, lid van de Raad van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. ‘s-Hertogenbosch 18 sept. 1912,
tr. Rotterdam 17 mei 1870 Anna Josephina Mathilda Conrads, geb. Rotterdam 12 dec. 1851, overl. Breda 13 nov. 1917, dr van Wilhelm Joseph Carl Conrads en Maria Dorothea Constantia Windelincx.

4. Mr. Alphonse Marie Sassen - volgt tabel D2 VIIIk -. geb. 's-Hertogenbosch 28 aug. 1844, (1865) advocaat te Breda, (1880) schoolopziener in het district Tilburg, (1887) rechter in en vervolgens (1900) president van de Arrondissementsrechtbank te Breda, (1892) lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. Breda 20 oct. 1907,
tr. Boxmeer 10 mei 1870 Anna Wijnanda Catharina Maria Borel, geb. Amsterdam 1 febr. 1839, overl. Ginneken 1 febr. 1928, dr van Christiaan Borel en Lamberta Johanna van Soest en wed. van Jhr. Willem de Grez, overl. Breda 18 juli 1868.

5. Marie Henriette Sassen, geb. ‘s-Hertogenbosch 30 juni 1848, overl. aldaar 13 dec. 1901,
tr. 20 sept. 1880 Hubertus Antonius van Goch, geb. Bergen op Zoom 25 juli 1839, notaris aldaar, overl. Bergen op Zoom 30 juni 1892, zn van Johannes Franciscus van Goch en Johanna Jacoba Stevens.

bidprentje Marie Henriette Sassen

bidprentje Marie Henriette Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Marie Henriette Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Hubertus Antonius van Goch

bidprentje Hubertus Antonius van Goch (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Hubertus Antonius van Goch (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
overlijdensannonce  Marie Henriette Sassen
overlijdensannonce  Marie Henriette Sassen

6. Hubertus Antonius Sassen - volgt tabel D3 VIIIm -. geb. ‘s-Hertogenbosch 27 juni 1850, voorzitter Raad van Beroep der Directe Belastingen, wethouder en lid van de Raad van de Gemeente Breda, officier in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Breda 19 april 1933,
tr. Rotterdam 21 aug. 1872 Maria Constantia Elizabeth Conrads, geb. Rotterdam 4 febr. 1850, overl. Breda 25 dec. 1925, dr van Wilhelm Joseph Carl Conrads en Maria Dorothea Constantia Windelincx.

7. Mr. Henricus Franciscus Antonius Sassen, geb. 's-Hertogenbosch 29 sept. 1852, advocaat en procureur, overl. Amsterdam 11 oct. 1906,
tr. 's-Hertogenbosch 10 oct. 1904 Johanna Adelheide Maria Bleys, geb. Hoorn 30 jan. 1873, overl. Vught 14 oct. 1952, dr. van Dr. Adrianus Cyriacus Bleys en Maria Begritta Witte; zij hertr. Geffen 12 mei 1908 Albertus Joseph Leonardus Eusebius Fock.

bidprentje Mr. Henricus Franciscus Antonius Sassen

bidprentje Mr. Henricus Franciscus Antonius Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

- - - - - O - - - - -
bidprentje Johanna Adelheide Maria Bleys

bidprentje Johanna Adelheide Maria Bleys (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Johanna Adelheide Maria Bleys (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

8. Johannes Baptista Paulinus Sassen, geb. ‘s-Hertogenbosch 29 oct. 1854, r.k. priester, laatstelijk pastoor van de parochie van St. Anna, te Tilburg, overl. aldaar 11 nov. 1907.

H. Priesterwijding Johannes Baptista Paulinus Sassen

H. Priesterwijding Johannes Baptista Paulinus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

H. Priesterwijding Johannes Baptista Paulinus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
25-jarig priesterschap

25-jarig priesterschap Johannes Baptista Paulinus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

25-jarig priesterschap Johannes Baptista Paulinus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -
bidprentje Johannes Baptista Paulinus Sassen

bidprentje Johannes Baptista Paulinus Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Johannes Baptista Paulinus Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

9. Anna Maria Petronella Sassen, geb. ‘s-Hertogenbosch 29 april 1856, overl. aldaar 25 mei 1866.

bidprentjes Anna Maria Petronella Sassen

bidprentje Anna Maria Petronella Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Maria Petronella Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Maria Petronella Sassen (tekst)

- - - - - O - - - - -

bidprentje Anna Maria Petronella Sassen (afbeelding)

- - - - - O - - - - -

----- terug naar boven -----

◄▬ Tabel D VIIh Mr Napoleon Franciscus Carolus Josephus 1811-1876 ▬►
Powered by Website Baker